Lenteborrel met ‘chill-factor’ 2011

Relaxed netwerken bij de Hoofdorpse Lounge

Inloop en ontvangst

De locatie van deze avond, de Hoofddorpse Lounge, bood een geweldig decor voor het ‘chill’-thema. Vaste leden vonden elkaar direct om bij te praten en met elkaars introduces kennis te maken. Maar ook de nodige nieuwe gezichten maakten deze avond kennis met LinkedMeer.

De levendige gesprekken moesten echt worden onderbroken om met het programma te kunnen starten.

 

Het programma

Het programma bestond, zoals gebruikelijk, uit 3 netwerksessies.Per sessie werd er in groepjes van 5 à 6 mensen genetwerkt. Steekwoorden werden op een speelse manier ingezet om de deelneemsters zelf groepjes te laten vormen.