NLP Kennismakingworkshop

Mitchel Heitinga, in het dagelijks leven coach trainer & hypnotherapeut gaf deze inleiding in Neuro Linguïstisch Programmeren. NLP is een krachtige, effectieve methode om snel inzicht te krijgen in de drijfveren en motivaties van ons handelen. Of anders geformuleerd, “door zelf je gemoedstoestand te bepalen , kun je beter communiceren”.

De sleutel om zelf veranderingen voor elkaar te krijgen!

Bij NLP gaat het om de werkelijkheid en de subjectieve werkelijkheid.

In de communicatie met mensen gebruik je alle zintuigen (horen, voelen, zien, proeven, ruiken), die de boodschap beïnvloeden. Iedereen heeft een voorkeur voor het gebruik van een zintuig. De één gebruikt het woord ‘voelen’ veel in zijn communicatie, terwijl de ander juist veel zaken ‘ziet’. Daarnaast wordt een interactie ook beïnvloed door ervaringen & overtuigingen uit het verleden.

NLP biedt resultaatgerichte handvatten om niet het gedrag te veranderen, maar juist met de onderliggende patronen aan de slag te gaan. Hierdoor krijg je de mogelijkheid om te kiezen in de manier hoe je tegenover iemand staat of een situatie interpreteert. En dit kan de communicatie verbeteren, waarden veranderen om vervolgens gedrag aan te passen.

De workshop

Een techniek die Mitchel ons laat zien is om wanneer je in een situatie komt waarbij een probleem ontstaat, kun je de ruimte om je heen gebruiken om de kwestie te ‘relativeren’.

Een andere bekende techniek van NLP is het ‘in RAPOR zijn met de ander’. Dit betekent dezelfde houding aannemen als de ander. Hierdoor level je beter met elkaar wat de communicatie ten goede komt.

Om af te sluiten nog een aantal tips van Mitchel!

  • Tip 1: Hoe dichter je met jezelf in contact bent, hoe beter je de keuze kunt maken van de gemoedstoestand die bij je past!
  • Tip 2: Probeer bij een probleem in de interactie niet de ander te overtuigen, maar verplaats je in de zienswijze van de ander.
  • Tip 3: Met een open houding kom je het verste omdat het je ruimte en keuzes geeft!
  • Tip 4: Je neemt actie om in de wereld/werkelijkheid te komen die voor jouw werkt, ook wel bekend als de ‘self-fulfilling prophecy’. Zowel positief gezien als negatief gezien…