Babbels heeft een nieuw logo!

Al 22 jaar is Kindercentrum Babbels flink in ontwikkeling.

Onze missie is om vanuit de antroposofie bij te dragen aan de ontwikkeling van het individuele kind op een veilige, stimulerende en uitnodigende omgeving zodat het zichzelf goed kan ontplooien.

Wij vinden het belangrijk om in te springen op de behoefte van de ouders en kinderen. Constant onderzoeken we of de opvang verbeterd kan worden. Voor mij past het huidige logo niet meer bij tot wat Kindercentrum Babbels nu is. 

Via dit bericht wil ik jullie dan ook graag het nieuwe logo presenteren. Ik heb gekozen voor de antroposofische organische letter.

Alle verschillende collega’s en kinderen maken Kindercentrum Babbels. Daar staan de kleuren van de regenboog voor.

  • rood betekent leven,
  • oranje betekent geneeskracht,
  • geel staat voor het zonlicht,
  • groen voor de natuur,
  • turquoise voor magie,
  • blauw voor sereenheid,
  • paars voor karakter.

Het zijn 7 letters die staan voor de 7 jaar cyclus vanuit de antroposofie

0-7 jaar: de fase van de goedheid:

Goedheid is warmte, geborgenheid, voeding, streling, zachte zang en verhaaltjes, een veilige plek om te slapen. Vanaf de geboorte maakt het kind opnieuw een grote ontwikkeling door. Het ontwikkelt zijn aardse fysieke lichaam, leert zitten, lopen, taal en sociaal gedrag. Het gaat van wezentje in de baarmoeder naar baby, dreumes, peuter, kleuter en schoolkind. Het leert de beginselen van het zelfstandig zijn, waarbij het omringd mag worden door goedheid. Waar mogelijk passen de ouders zich aan de ontwikkeling van het kind aan, aan de mens in wording. Het is van belang je kind te steunen in de authenticiteit, de eigenheid. Een veilige bedding kun je waarborgen door het stellen van duidelijke grenzen.

 

7-14 jaar: de fase van de schoonheid

In deze fase leert het kind het Ik-gevoel te ontwikkelen. De individualiteit en het ego worden gevormd. Zelfexpressie is van groot belang in deze fase. Kijk wat het kind nodig heeft, en wat het zelf wil; kinderen weten zelf heel goed wat er voor hen werkt. Belangrijk is het om hierin mee te gaan zoveel als maar kan.

Waarin wordt schoonheid zichtbaar? Het ene kind zal zijn of haar plek in de wereld beter vorm leren geven door het volgen van toneellessen, het andere heeft sport nodig. Weer een ander zal boeken verslinden, of haar ziel in het zingen kunnen vinden. Expressie draagt bij aan het vormen van het Zelf en van het ego. Om jezelf te begrijpen, moet je je kunnen uiten. Als dat in harmonie kan en mag, bloeit de wereld op: je ervaart schoonheid.

14-21 jaar: de fase van de waarheid

21-28 jaar: de fase van de verfijning

28-35 jaar: de fase van het inzicht

35-42 jaar: de fase van het ontvouwen

42-49 jaar: de fase van de uniciteit

49-56 jaar: de fase van het overzicht

56-63 jaar: de fase van de intuïtie

Vanaf 63 jaar: de fase van de voorbereiding

Ik hoop dat jullie het nieuw logo net zo mooi vinden als ik.

Hartelijke groet,

Inge den Daas

Lees nog meer…